Bestyrelse

Foreningens bestyrelse 2019:

Formand: Conny Falck
Næstformand: Hans Lauridsen
Kasserer: Bodil Mogensen
Sekretær: Ingemann Jensen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Assarsson
Finn Schytz Juul
Elita Tønnesen

Suppleanter:
Poul Pedersen
Knud Jørgensen
Anna Andersen(ekstraordinær i 2019)

Revisorer:
Susanne Ginge
Viggo Thomsen Nielsen
Frede Bagge(ekstraordinær i 2019)