Kommende Arrangementer

På arkivets læsesal er der p.t. ophængt nogle af arkivets malerier. Eksempler herpå ovenfor

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivforening holder generalforsamling onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden.

Efter generalforsamlingen vises kl. 20.00 film om gartner Moses gartneri, hertil er alle velkomne.

Arrangementet holdes i arkivet, Søndergade 3A.

Det allergrønneste kommer til sin ret på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivs generalforsamling den 18. marts.
For en del år siden modtog arkivet alle gartner Moses 16 mm film. Poul Mose (1896-1980), var en ivrig filmfotograf, og med sit kamera optog han mange meter film af store og små begivenheder i familien og i gartneriet i Glamsbjerg.
Arkivet har en enestående dokumentation af arbejdet i et stort gartneri, et gartneri, der var kendt i hele Danmark for sine flotte roser, der med det dengang velfungerende jernbanenet kunne distribueres til de store auktioner og grossister rundt omkring.
Arkivet har samlet strimlerne, der viser arbejdet på gartneriet, og glæder sig til at vise dem for interesserede i forbindelse med generalforsamlingen.

Ansatte hos gartner Mose 1952

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel i mindst et lokalt blad. Dagsordenen er:
1. valg af dirigent, 2. beretning, 3. regnskab for Arkiv og Arkivforening samt budgetter for næste år, 4. indkomne forslag, 5. valg af 4/3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor, 6. eventuelt. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Udgiverforeningen- Regnskab 2020

Lokalarkivet-Regnskab 2020

Arkivforening-Regnskab 2020-FJ