Kommende Arrangementer

Arkivernes dag i Glamsbjerg

Lørdag den 9. november er der arkivernes dag over hele landet. I Glamsbjerg holder Lokalarkivet åbnet mellem kl. 10 og 14. Denne dag udløses spændingen angående Tilforn 2019, der udgives denne dag.

Tilforn, der er arkivets årsskrift, indeholder som vanligt en række artikler med indhold, der dækker sognene i den gamle Glamsbjerg kommune. Medlemmer af Arkivforeningen kan den 9. nov. få udleveret et eksemplar, andre kan købe.

En ny udstilling med titlen ”Gemt eller glemt” præsenteres. Den viser, hvordan vores hukommelse kan ”vækkes”, når arkivets gemmer afslører f.eks. sjove glemte begivenheder, eller et billede, hvor man se hvor meget et bybillede har ændret sig. Arkivet har gennemgået malerisamlingen og hænger den dag de bedste op på væggene.

 

Glemt, men gemt – i arkivets samling. Maleriet viser Langbygård, som mange vil kunne huske.  Men mon ikke bindingsværksgården, der ligger bagved, helt er gået i glemmebogen?
Tre gårde lå på rad og række, sydligst Søndergård, matr.nr. 8, i midten Langbygård, matr.nr. 9, (billedet), nordligst matrikelnummer 10. Det vides ikke hvornår denne gård blev nedlagt. Gård og tofte lå på hjørnet Søndergade/Vandværksvej, og tæt ind mod ABC Lavpris.
Søndergård og Langbygård blev nedbrudt for at give plads til Glamsbjergcentret i slutningen af 70’erne.
Maleriet er ikke signeret, men nederst stil venstre står ’Jacobsens Gård 1899’.
(B5425).