Kommende Arrangementer

 

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivforening

                  GENERALFORSAMLING

                 onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden.

Efter generalforsamlingen vises kl. 20.00 en ældre film om Fagenes Fest og Portræt af Glamsbjerg Kommune 1997. Hertil er alle velkomne.

Arrangementet holdes i arkivet, Søndergade 3a.

Dagsorden og regnskab/budget lægges ud på www.glamsbjerglokalarkiv.dk 

 

Arkivet – regnskab 2018

Arkivforening – regnskab 2018

Udgiverfor – regnskab2018