Kommende Arrangementer

 

På arkivets læsesal er der p.t. ophængt nogle af arkivets luftfotos. Eksempler herpå ovenfor

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivforening
GENERALFORSAMLING
Onsdag 13. marts 2024 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden.
Efter generalforsamlingen fortælles om Voldstedet Bjørmose på Voldtofte Made.

Arrangementet holdes på arkivet, Søndergade 3A, 5620 Glamsbjerg