Kommende Arrangementer

På arkivets læsesal er der p.t. ophængt nogle af arkivets malerier. Eksempler herpå ovenfor

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivforening holder generalforsamling onsdag den 22. sep. 2021 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden.

Da Covid -19 har gjort det umuligt at følge gældende regler, har bestyrelsen besluttet at afholde en generalforsamling nu, for at få afsluttet årene 2019 og 2020. Vi følger dagsoedenen for den ordinære generalforsamling, med de tilpasninger, som den specielle situation covid-19 har sat os i.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel i mindst et lokalt blad. Dagsordenen er:
1. valg af dirigent, 2. beretning, 3. regnskab for Arkiv og Arkivforening samt budgetter for næste år, 4. indkomne forslag, 5. valg af 4/3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor, 6. eventuelt. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Udgiverforeningen- Regnskab 2020

Lokalarkivet-Regnskab 2020

Arkivforening-Regnskab 2020-FJ

Udgiverforeningen- Regnskab 2019-FJ

Arkivforening- Regnskab 2019-FJ

Lokalarkivet- Regnskab 2019-FJ