Arrangementer

Onsdag den 24. januar 2024 kl.19 på arkivet Søndergade 3A, Glamsbjerg.

Foredrag og film om Grev Erhard Rantzau og Dronning Margrethe 2

Filmen om dronning Margrethe er optaget i forbindelse med Glamsbjergs 100-års jubilæum i 1984. Jørn Damgaard har fundet filmen frem. Foredraget om grev Erhard Rantzau afdækker den forunderlige historie om et menneske, der måtte leve to liv for at gøre alle tilfredse. Ingemann Jensen har ledt i arkiverne.

_______________

Glamsbjerg Lokalhistoriske Forening.

Arkivernes dag 11. nov. 2023 kl. 10 - 13 åbent hus og Tilforn kan afhentes.

____________

Glamsbjerg Lokalhistoriske Forening.

Torsdag 25. maj 2023 kl. 19

Vi markerer Arkivets 50-års jubilæum med en virtuel ”byvandring” i billeder og ord på arkivet Søndergade 3a, 5620 Glamsbjerg. Alle er velkomne.

 

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv blev stiftet i 1973 for 50 år siden. Arkivet kom særdeles godt fra start, idet nogle ildsjæle med flair for lokalhistorie gik sammen og fik skabt en samling arkivalier, som blot er vokset i både kvalitet og kvantitet i årene, der er gået.

Arkivet har hele Krengerup Godsarkiv deponeret, et arkiv, der er omhyggeligt registreret, og som især bruges af slægtsforskere.

Arkivet dækker sognene i den gamle Glamsbjerg Kommune – Køng, Flemløse, Ørsted, Søllested og Vedtofte.

Hovedbyen i den gamle kommune – Glamsbjerg – har naturligt haft den største udvikling, og især som skoleby, har den slået sit navn fast.

Arkivet markerer sit 50-års jubilæum med en byvandring i ord og billeder den 25.maj. Vi vil komme en tur på gymnasiet, ”bevæge” os på vejene omkring Søndermarken og ”føres” på en tur i den nordlige del af Glamsbjerg.

 

 

 Torsdag den 16. marts 2023 kl. 19.00

 

afholder arkivet generalforsamling i vores lokale Søndergade 3A, 5620 Glamsbjerg.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden.

Efter generalforsamlingen vises kl. 20.00 film.
Tre film om Glamsbjerg fra hhv. 1984, 1991 og 1997 og en film om Lions Club fra 1996. Alle film med kendte personer, som vi nok kan genkende i dag. Alle er her velkomne.

 

 

Arkivet viser lysbilleder on.16. nov. 2022 kl. 19 på arkivet, Søndergade 3A, Glamsbjerg.

Fra Hans Kroghs samling har arkivet modtaget 150 billeder af gårde og huse i Voldtofte med bindingsværk og stråtage. Arkivet efterlyser hjælp til at finde ud af, hvem der boede i husene fra ca. 1950. Arkivet vil derfor især invitere tidligere og nuværende beboere fra Voldtofte - og selvfølgelig også alle andre med interesse for gamle bygninger - til en hyggelig aften.

 

Lø.12. nov. 2022 kl.10 - 13

arkivernes dag  - Tilforn 2022 udleveres.

Byvandring Ørsted 17. aug 2022

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv arrangerer onsdag d. 17. august 2022 en vandretur i Ørsted.
Turen starter kl. 18.30 fra Ørsted Kirke, og Ankjær Stenskrog fortæller undervejs.
Vi slutter i Sognegården, hvor deltagerne kan nyde medbragte forfriskninger.

 

Generalforsamling onsdag d. 23. marts 2022 kl. 19.00 i vores lokale Søndergade 3A

Efter generalforsamlingen kl. 20.00 vises en video om gartner Poul Mose, hertil har også ikke-medlemmer adgang.

 

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivforening holder generalforsamling onsdag den 22. sep. 2021 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage forinden.

Da Covid -19 har gjort det umuligt at følge gældende regler, har bestyrelsen besluttet at afholde en generalforsamling nu, for at få afsluttet årene 2019 og 2020. Vi følger dagsoedenen for den ordinære generalforsamling, med de tilpasninger, som den specielle situation covid-19 har sat os i.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel i mindst et lokalt blad. Dagsordenen er:
1. valg af dirigent, 2. beretning, 3. regnskab for Arkiv og Arkivforening samt budgetter for næste år, 4. indkomne forslag, 5. valg af 4/3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor, 6. eventuelt. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Udgiverforeningen- Regnskab 2020

Lokalarkivet-Regnskab 2020

Arkivforening-Regnskab 2020-FJ

Udgiverforeningen- Regnskab 2019-FJ

Arkivforening- Regnskab 2019-FJ

Lokalarkivet- Regnskab 2019-FJ

Genforeningen i Glamsbjerg – set gennem sønderjyske briller onsdag d. 5. februar kl. 19 2020.

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv inviterer alle interesserede til en aften om Genforeningen, set gennem en sønderjydes briller. Det sker onsdag den 5. februar kl. 19 i arkivet, Søndergade 3a, 5620 Glamsbjerg.
Der serveres en sønderjysk kage – en Heidevikker, hvorfor der opkræves 20 kr. i entre.

Ingemann Jensen, født 1947, fortæller om begivenhederne op til og omkring afstemningen, og om livet som dreng i krigens (1914-1918) og tyskertidens skygge. Hør bl.a. om den tyske Kleinbanes betydning for Assens Sukkerfabrik.

Hele Danmarks befolkning blev i 1919 pludselig inddraget i afstemningen vedrørende flytningen af grænsen, da et par ord blev strøget af en folkeretsadvokat i Versailles fra det forslag, der af Danmark blev sendt til vedtagelse 28. juni 1919.

Den oprindelige ordlyd var: (her fordansket)

Stemmeret har alle over 20 år, der er født og bor i Zone 1 (det vi i dag kalder Sønderjylland)

Der gik nogen tid før man i Danmark blev bekendt med ændringen, der i Versailles blot betragtedes som rent teknisk.

Men den fik stor betydning i Danmark – ja i hele verden, for den sags skyld.

Man skulle nu i gang med at finde alle 20-årige født i Zone 1, og man skulle helst have dem til at stemme dansk, når det kom så vidt. Man frygtede at tysksindede, der opfyldte kravene, kunne rykke for meget ved stemmetallene.

I Glamsbjerg

Her i Glamsbjerg og omegn var det ikke så få, det drejede sig om. I Voldtofte ejerlav er der hver år 8-10 stykker, der i folketællingerne fra 1890 og frem, er anført som født et sted i Slesvig.

I Kommunaltidende kan vi følge dette arbejde fra uge til uge.

Det er hæsblæsende læsning om, hvordan mange foreninger og enkeltpersoner gik i gang med et stort oplysende arbejde og et stort hjælpearbejde, især til fordel for sønderjyske børn.

En beretning skiller sig ud, P. J. Skrivers levende skildring af rejsen til afstemningen i Zone 1 den 10. februar 1920. Man føler, man er med på turen.

 

Arkivernes dag i Glamsbjerg

Lørdag den 9. november 2019 er der arkivernes dag over hele landet. I Glamsbjerg holder Lokalarkivet åbnet mellem kl. 10 og 14. Denne dag udløses spændingen angående Tilforn 2019, der udgives denne dag.

Tilforn, der er arkivets årsskrift, indeholder som vanligt en række artikler med indhold, der dækker sognene i den gamle Glamsbjerg kommune. Medlemmer af Arkivforeningen kan den 9. nov. få udleveret et eksemplar, andre kan købe.

En ny udstilling med titlen ”Gemt eller glemt” præsenteres. Den viser, hvordan vores hukommelse kan ”vækkes”, når arkivets gemmer afslører f.eks. sjove glemte begivenheder, eller et billede, hvor man se hvor meget et bybillede har ændret sig. Arkivet har gennemgået malerisamlingen og hænger den dag de bedste op på væggene.

Langbygård

Glemt, men gemt – i arkivets samling. Maleriet viser Langbygård, som mange vil kunne huske.  Men mon ikke bindingsværksgården, der ligger bagved, helt er gået i glemmebogen?
Tre gårde lå på rad og række, sydligst Søndergård, matr.nr. 8, i midten Langbygård, matr.nr. 9, (billedet), nordligst matrikelnummer 10. Det vides ikke hvornår denne gård blev nedlagt. Gård og tofte lå på hjørnet Søndergade/Vandværksvej, og tæt ind mod ABC Lavpris.
Søndergård og Langbygård blev nedbrudt for at give plads til Glamsbjergcentret i slutningen af 70’erne.
Maleriet er ikke signeret, men nederst stil venstre står ’Jacobsens Gård 1899’.
(B5425).

 

Vandretur-"Hillerup-rundt",-22-maj-2019-kl-19

 

På årets vandetur kommer vi ud på landet i Køng sogn - så langt ud, at vi støder på sognegrænserne til Flemløse og Haarby sogne.
Vi mødes ved Malergården, Hillerupvej 20, og går mod Bodebjerg ad en markvej.
Undervejs kommer vi forbi en ruin, 'Gamle Hilleruphus'. Der er næsten intet tilbage af den fordums ejendom. Dernæst går vi mod Gummerup og tilbage til Hillerup.
Ved Malergården kan den medbragte kaffe indtages.
Turen er på ca. 5 km, og alle er velkomne.

Danmark set fra luften, Hillerupvej

Malergåden, Hillerupvej 20, 2008

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkivforening afholdt generalforsamling d. 13. marts 2019.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:

Formand: Conny Falck
Næstformand: Hans Lauridsen
Kasserer: Bodil Mogensen
Sekretær: Ingemann Jensen

GENERALFORSAMLING

                 onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen vises kl. 20.00 en ældre film om Fagenes Fest og Portræt af Glamsbjerg Kommune 1997. Hertil er alle velkomnen

 

 

Markering af 75 årsdagen for flystyrtet ved Brahesholm d. 20. februar 1944

 

 

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv holder aftenåbent den 20. februar 2019 kl. 19-21.
Arkivet har fotos, en anonym øjenberetning, avisartikler samt breve, bl.a. fra den eneste overlevende, Andrea Alcarese.
I lokalområdet blev mange mere eller mindre vidner til ulykkens omfang, mens vraget lå synligt på marken - deres skildringer står stadig knivskarpe.
Blandt øjenvidnerne var den dengang 11-årige Else Rasmussen fra Turup, og Else vil komme og fortælle om styrtet.
Arkivet opfordrer til, at man kommer med private fotos samt familieberetninger, og måske også genstande fra flyet.
I arkivets registrering F78 kan der mere om flystyrtet.

Ny lokalhistorisk bog er på gaden 22. august 2018 og præsenteres ved en reception kl. 16 på Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

 

 

Hvad glaspladerne gemte – billeder fra fotograferne i Glamsbjerg 1885-1950.

Fanget i lyset – lad billedet fortælle kunne være en billedtekst til dette foto. To vigtige trafikårer krydser hinanden i Glamsbjerg og se lige efter, hvad der foregår. Det er, som om de rejste bomme lukker op for forbindelsen ud i det forlokkende fjerne, hvorfra der kommer en bil med læs helt ud over siderne, og en cykel har givet op og må trilles til nyt sted. Folk holder sig pænt på fortovet til bens og på vejen på cykel. Himlen beherskes af telefonmasterne med de mange ledninger – hvad snakker man om? Der er stærkstrøm, som må sikres, så ledningerne ikke kan falde ned på skinnerne og standse livsnerven mod Assens og Odense. Lyset har nok fanget motivet, men har så sandelig sat fantasien fri.

Et større arbejde med at digitalisere et stort antal fotografiske negativer på glasplader er nu afsluttet, og et udvalg af disse udgives på bogform af Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

Fotograferne Knud Hansen og Lars Boe var flittige til at fastholde gode motiver gennem et par menneskealdre i Glamsbjerg, der voksede frem omkring jernbanen. Selvom vi nok i dag synes deres fotoudstyr så primitivt ud, var teknologien på sit allerhøjeste. Men det krævede godt håndværk, for både ved valg af lys og motiv og det omstændelige mørkekammerarbejde skulle der akkuratesse og ekspertise til. Disse evner besad defotografer til fulde.

Resultatet blev en serie fantastiske billeder, og det har været et svært arbejde for redaktionen af udvælge de helt rigtige billeder til bogen.

Vandretur til Lusehøj ved Voldtofte 29. maj 2018 kl. 18.30

Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv arrangerer en tur til Dødebyen på Voldtofte Mark tirsdag den 29. maj med museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer, som kyndig rundviser. Alle er velkomne.

Vi mødes ved Lusehøj på Hesselbjergvej 9 kl. 18.30. Husk fodtøj til en tur ad trampesti.

Et lille udvalg af de utallige bronzealderhøje på Voldtofte Mark ligger stadig tilbage, og det er ikke de mindste, der kroner landskabet på smukkeste vis i dag. Lusehøj og Buskehøj er tilgængelige, mens Bohøj anes i skellet. Drengehøj, der ligger tæt på lokaliteten Høje Stene, er kendt af alle vejfarende på Ebberupvej med sin karakteristiske profil.
Kom og hør om stedets og højenes fantastiske historie.
Er vejret til det, så tag aftenkaffen med som til en skovtur.

Lusehøj. Sandsynligvis kommer navnet af lys, altså Lyshøj. Foto Odense Bys Museer

Den nærliggende Drengehøj, her set fra Ebberupvej i retning mod Voldtofte.

 

 

 

 

 

 

Mogens Bo Henriksen fortæller ved foden af Buskehøj. Foto Henning Kristensen

Udsigt fra Buskehøj. Foto Henning Kristensen

Solnedgang over Lusehøj, 29. maj 2018. Foto fra vandreturen, Henning Kristensen

Generalforsamling d. 21. marts 2018

Dirigenten Ankjær Stenskrog konstaterede, at genralforsamlingen var annonceret rettidigt, at forsamlingen godkendte beretning og regnskab, og takkede til sidst for god ro og orden.

Efter generalforsamling vistes filmen fra dronningebesøget i 1984. Det var sjovt at gense de kendte ansigter i byen fra dengang, og ydermere fortalte Ankjær Stenskrog om nogle af de mange ting, der skulle sættes i værk ved så fornemt et besøg.

Temaaften 31. januar 2018

Onsdag den 31. januar 2018 var der temaaften på arkivet.
Emnet var om de muligheder der findes på nettet for slægtsforskning, og om hvordan man kan finde oplysninger om ens eget hus eller ejendom.

En kaffepause er heller ikke af vejen. Udover kaffen blev der snakket om egne erfaringer om emnet og givet gode idéer.

Vandreturen i Vesemose d. 30. maj 2017

Vsemosegyden 5 og havudsigt fra Busenbjeg

 

 

 

 

Byvandring i Gummerup d. 2. juni 2016

 

Jens Riis fortæller ved Mosegård

 

Arkivet tur til Søholm og Søholmhuse 4. juni 2015

Der var stor interesse for turen til Søholm og Søholmhuse, hvor op mod 100 personer deltog.
Ved udgangspunktet blev der fortalt om Kalkerup, om vogterhus nr. 4, der lå ved baneoverskæringen og om Piberhuset, der forlængst er nedrevet.
Efter en lille cykel- eller biltur til Søholm fortalte Ellen Warring fortalte om hovedgården historie. Ved voldstedet hørte vi mere om det gamle Søholm, og om Dagmarspillet i 1928, der foregik ved søen og om Søgårds fiskerettigheder.
Efter at have stillet biler og cykler ved Offer Madsens gartneri, var det i gåsegang hen til Søholm gamle skole, hvor Henrik Madsen berettede om skolen, og man kunne høre om 'Landlyst', Odensevej 28, der var lægebolig fra 1855-1896.
Tilbage til gartneriet fortalte Offer Madsen om husmandsstedet der blev til gartneri, og der var mulighed for at se klip fra den gamle sognefilm om Dagmarspillet i 1928, et arrangement hvis formål var at skaffe penge til oprettelse af Køng Sogns Bibliotek.
Der var også mulighed for at se gartneriet og til at indtage sin medbragte kaffe.Der skal her rettes tak fra arkivet til greveparret Ivar og Elisabeth Rantzau, museumsinspektør Ellen Warring, Henrik Madsen og Offer Madsen for velvilje og bistand.

 

Samling ved baneoverskæringen i Kalkerupskoven

Museumsinspektør Ellen Warring fortæller om Søholms historie.

Voldgraven ved det gamle Søholm

Et blik ud over Søholm Sø

I gåsegang hen forbi Landlyst til Søholm Gamle Skoie.

Ved Søholm Gamle Skole, Odensevej 26, Glamsbjerg

Offer Madsen fortæller om det lille husmandssted, der blev til gartneri.

I gartneriet, Odensevej 32, Glamsbjerg.

 

Arkivet fejrede 100-året for kvindernes valgret 20. maj 2015

med en foredragsaften, hvor Karen Nøhr og Jens Haugaard Jensen fortalte om kvinder og politik

Karen Nøhr fortæller om sit mangeårige politiske virke.

 

Byturen til Bukkerup 3. juni 2014

Faldengård. De tidligere bygninger brændte i 1932

Evald Andersen fortæller om gårdene i Bukkerup.

Ved Kohavehuset i "Bukkerup Bagmark" - Koppenbjergvej 9.

Afslutning på arkivet. Inger Andersen fortæller om grundlovsmøder på Møllebjerg

 

Byvandringen i Høed d. 28. maj 2013

 

Ved den gamle brugs i Høed

På vej op mod Høed trinbræt.

Modertræet til alle Ingrid Marie-æbletræer står i Høed gamle skoles have. Træet er mere end 100 år

Man er nået til Bondebjerg. I baggrunden området hvor der er fundet oldsager, bl.a. i form af guldknapper.

Byvandring i Nørregade d. 7. juni 2012

Udgangspunktet var Torvet

 

Man er nået til Nørregade 20, det tidligere 'Moses gartneri'. Foto taget fra den grund hvor Søstrene Hansen havde sy- og strikkeforretning fra 1934 til omkr. 1975

At dømme efter antallet af fremmødte ved  byvandringen , må man konstatere at interessen for den umiddelbare lokalhistorie er stor. Ca. 100 deltog i turen, der afsluttedes med billedfremvisning på arkivet

Kaffepause med småsnak

Nyruptur forsommeren 2011.

 

Man samles

Evald Andersen fortæller om Krengerup Godskontor

Arkivets leder, Anne Dorthe Holm fortæller gård-arkitektur. Til venstre Evald Andersen.

Vandreturen i Vistorp den 20. maj 2010.

Erik Grove på Store Vistorp, og Børge Jeppesen, tidl. ejer af Lille Vistorp kunne fortælle mangt og meget om statshusmandsbrug i almindelighed, og om Vistorps husmandsbrug i særdeleshed.
Efter turen blev vi budt indenfor på Store Vistorp, hvor kaffen blev indtaget i de herskabelige omgivelser.

 

Et af de 15 nye statshusmandsbrug der skød op først i 1920-erne.

Kun to af de oprindelige husmandssteder drives stadig som egentlige landbrug. Jordtilliggender er blevet opkøbt af større gårde, men der er stadig plads til mindre husdyrhold enkelte steder.

Byvandringen i Glamsbjerg, august 2009.

 

Byvandringen tiltrak omkring 100 mennesker.

Her er deltagerne samlet foran det gamle Glamsbjerg Bibliotek, der ligger på Søndergade 39 (bygningen t.v.)
I mange år havde der været læsekredse i byen, så læselysten var til stede.
Efter biblioteksforeningen havde haft lokale på Teknisk Skole på Teglværksvej i 10 år, kunne man i 1936 flytte biblioteket ind i egen bygning. En villa var købt til formålet, og der blev indrettet bibliotekslokale, læsestue og et studiekredslokale.
I 1965 blev det nye bibliotek på Søndergade 3A indviet, og her har arkivet haft lokaler siden 1989.

 

Byvandringen i Køng 2007

Ingvard Rasmussenses midtfor, han fortæller her om Bonnegårde

Byvandringen i Køng, d. 28. maj tiltrak omtrent 100 deltagere.
Jens Møller Riis og Ingvard Rasmussen gav en grundig redegørelse om udvalgte gårde i Køng, nemlig præstegården, Bonnegården, Tjenergården, Køng Mølle, Østergård og Skyttegård.
Margit Simonsen Riis fortalte om husene i bymidten, og håndværkere og erhverv husene har rummet. Der har tidligere været to bagere, skrædder, hattemager, købmand, skomager, to malere, tømrer m.fl.
Aftenen sluttede i kaffestuen på Vestfyns Hjemstavnsgård, med kaffe og hyggeligt samvær

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -