Tilforn – artikler

 Drengearbejde i Ørsted omkring 1860 (Mikkel Kristiansen)
 Et glas af ler fra jernalderens Alenbækhuse (Mogens Bo Henriksen, museumsinspektør)
 At være barn i Hesle i 50’erne (Ulla Pedersen
 Fra tilgroet vildnis til ”Glamsbjerghaven” (Mikael Krarup)
 Valde (Kirsten Brunslev)
 Bjørmose Voldsted (Ingemann Jensen)
 Søndermarken i Glamsbjerg 50 år (Hans Lauridsen)
 Kirkestien i Holte (Knud Jørgensen)
 Nej til bilkørsel (Hans Lauridsen)

 • 2021

  Byens lyde – Glamsbjerg i 50’erne (Jane Hoydal)
  Kornhøst før mejemaskinernes tid (Rasmus Halsted)
  Skolegang i Ørsted 1856-1863 (Mikkel Kristiansen v/ Evald Andersen)
  Tingbøger som historisk kilde – fra arkivets gemmer (Hans Lauridsen)
  Sagn om højene ved Voldtofte (Gitte Assarsson)
  Dengang Flemløse kom på tipskuponen (v/ Ingemann Jensen)
  Da skolebørnene i Ørsted lærte om havedyrkning (Evald Andersen)
  Den kolde krig i Voldtofte (Ingemann Jensen)
  Søllested gamle forsamlingshus (Knud Thorsen)
  Et udpluk af Olaf Andersens billeder (Jørn Damgård)

 • 2020

  Historien om en mælkemand i Køng, og den triste historie om en cirkushest, der huskede sine kunster (Henning Pedersen)
  Mini Matador – dagligliv i Glamsbjerg under krigen (Ane Boe)
  Skoleloven af 1914 gjorde ingen forskel (Margit Egdal)
  Min bedstefar, skræddermester Andersen i Glamsbjerg (John Gummer Andréa)
  Holtes ældste historie – hvad byskilte kan fortælle (Hans Lauridsen)
  Voldtoftes vikinger (Mogens Bo Henriksen)
  Om Krengerup skove (Evald Andersen)
  Boyebanden i Voldtofte (Ingemann Jensen)
  Genforeningen 1920 – Rejsen til afstemningen fra Glamsbjerg (Ingemann Jensen)

 • 2019

  Baronstedet (Ulla Pedersen)
  Våbenmodtagelse ved Krengerup – Fra besættelsestiden for 75 år siden. (Hans Lauridsen)
  Kunsten at pibe en krave (Elita Tønnesen)
  Søholm Skole 1814 – 1889 (Knud Jørgensen)
  Voldtofte 1791-2019 – Det Brune Johanneskors i Voldtofte (Ingemann Jensen)
  Min tid som elev på Vestfyns Gymnasium 1960-65 (Børge Jensen)
  Tillysning og aflysning (Per Pilekjær)
  Flystyrtet ved Brahesholm den 20. feb. 1944 (Poul Pedersen)
  Fåborgvej – ”Den ny vej” (Gitte Assarsson)

 • 2018
  Da Søholm Sø var det oprørte hav (Hans Lauridsen)Flemløse – to tusinde år? (Ingemann Jensen)
  Skolestart i Gummerup 1952-53 (Børge Jensen)
  Peder Flemløse – uddrag af en frihedskæmpers erindringer (Hans Lauridsen)
  Portræt af en landsby – digte af Kirsten Møller, Hammer Præstegård(Knud Jørgensen)
  Skonnertbriggen Voldtofte – afslutningen (Ingemann Jensen)
  Den nye Odensevej – en billedserie (Gitte Assarsson
 • 2017
  Amtsudstillingen i Glamsbjerg 17.-26. sep. 1926 (Elita Tønnesen)
  Til fest på Møllebjerg (Evald Andersen)
  Boghandel i Glamsbjerg 1907-1925 (Sigrid Petersen)
  Vilhelm Storch – Køngdreng – Dybbølveteran og videnskabsmand
  (Jens Haugaard Jensen
  En lille vise til Voldtofte (Ingemann Jensen)
  Olieboring ved Bærholm (Hans Lauridsen)
  Smeden Sofus i Voldtofte (Kirsten Brunslev)
  Distriktsjordemoderen i Køng Sogn 1860-1909 (John Gummer Andréa)
  Nybyggerne (Elita Tønnesen)
 • 2016
  Assensbanen og Glamsbjerg (Jens Haugaard Jensen)
  Assensbanen – også en del af en families historie (Hans Lauridsen)
  Voldtofte Skole 1809 – et øjebliksbillede (Ingemann Jensen)
  Mejeridrift i Ørsted Sogn (Evald Andersen)
  Glamsbjergfotografen Knud Hansen 1861-1910 (Margit Egdal)
  En jødisk flygtningefamilie på Vestfyn under Anden Verdenskrig (Jens
  Haugaard Jensen / Ruth Lubasz)
  Det er der ingen der kan finde på (Hans Lauridsen)
  Kommunesammenlægningen i 1966 – Glamsbjerg var på forkant
  (Elita Tønnesen)
  Smid ikke gamle breve ud (Hans Lauridsen)
  Højrupbilleder (Børge Jensen)
 • 2015
  Glamsbjerg og kvindernes valgret (Jens Haugaard Jensen)
  En beretning fra det virkelige liv (Knud Pedersen)
  Anlægget Kongensbjerg (Ingemann Jensen)
  En dreng i Bodebjerg (Åse Munkholm Andersen)
  Hans Mosegaard Jensen (Hans Lauridsen)
  Gamle vejnavne i Ørsted sogn (Evald Andersen)
  Den gamle brugs i Bukkerup (Jens Haugaard Jensen)
  Sankt Hans tale 2015 i Flemløse (Rie Nielsen)
  Erindringer om Østergaards Møbelfabrik i Glamsbjerg (Vagn Rasmussen)
  Vedtofte kirkelade og kirkegård (Evald Andersen)
 • 2014
  Der var engang et skib, der hed “Voldtofte” (Ingemann Jensen)
  Bukkerup i 50’erne (Kirsten Nonnemann)
  Fynsk frodighed (Gitte Assarsson)
  Fattighuse i Søllested og Vedtofte Sogne (Evald Andersen)
  Halshugget på Uglebjerg 1699 (Ingvard Rasmussen)
  Lærling i Ørsted Brugsforening 1958-61 (Anker Nonnemann)
  Bomber over Kiel (Hans Lauridsen)
  En Voldtofteindsamling til belgiske flygtninge i 1914 (Ingemann Jensen)
  Byremser – hvad er det? (Børge Jensen)
  Årets Gang (Elita Tønnesen)
 • 2013
  Ørsted præstegårdshave og naturen deromkring (Evald Andersen)
  Olaf Andersen og hans familie (Marianne Weigel)
  Anders Damgaard – frihedskæmper og købmand (Hans Lauridsen)
  Ude godt – men hjemme i Glamsbjerg bedst (Elita Tønnesen)
  Voldtofte Skole og Almueskolen 1521 til 1903 (Ingemann Jensen)
  Et jævnt og muntert virksomt liv (Anita Pedersen)
  Beretning om den hedengangne Vestfyns Turistforening (Hans Krog)
  Krengerup Godsarkiv, et enestående historisk materiale (Birgit Thomsen)
  Genser sit fødeland som 100-årig (Elita Tønnesen)
 • 2012
  Villa Welitta (Elita Tønnesen)
  Kirke eller kapel i Voldtofte 1150? til 1550? (Ingemann Jensen)
  Ane Kirstine fortæller – 2. del af en ”mini-dokumentar” (Børge Jensen)
  Konen var galhovedet, så manden hængte sig (Erik Grove)
  Mellemballe Skole (Ulla Pedersen)
  En polsk familie i skyggen af Anden Verdenskrig (Vagn Marstrand)
  Slagtermester Niels Christian Pedersen, Nørregade 28, Glamsbjerg (Else Paulsen)
  Skovgården Lysholtgård i Søllested Sogn i 1800-tallet (Elita Tønnesen)
  Sprøjtehuset i Ørsted (Evald Andersen)
  Sønderjyder på besøg i Glamsbjerg (Hans Lauridsen)
  Udpluk fra erindringer af Marie P. Andersen, Pilekærgård i Dærup, Flemløse Sogn
 • 2011
  Eneboeren på Vidarbjerg – Peder Christian Jørgensen Havbjerg (Hans Lauridsen)
  Vestfynske bønders byrder under Svenskekrigen 1657-60 (Ingvard Rasmussen)
  Dengang vildttyve og krybskytter huserede blandt de grevelige får ude på Meles Banke ! (Børge Jensen)
  På Glamsbjerg Friskole – under krig, besættelse og befrielse (Ejvind Oxe)
  BP Gummerup. Erindringer fra en travl tid i Gummerup 1957-1987 (Annelise Pedersen)
  Med åbne arme (Ellen Warring)
  Den halve herregård (Erik Grove)
  Skriften på væggen – en efterlysning (Ingemann Jensen)2010
 • 2010
  Barndom og opvækst i Søllested (Else Bregnballe)
  Fra husmandsbrug til gartneri (Hans Lauridsen)
  Dramatisk oversvømmelse ved Nødepøl efter isvinteren 1946-47 (Børge Jensen)
  Emigrantskæbner i Øst (Ingvard Rasmussen)
  Erindringer af Anders Christian Askholm (1865-1943)
  Dengang Søllested kom på det arkæologiske landkort (Erik Grove)
  Barndomserindringer fra røgeriet i Ørsted (Minna Bang og Anna Jacobsen)
  Marknavne i Voldtofte ejerlav 1692-2010 (Ingemann Jensen)
 • 2009
  Glamsbjerg for 125 år siden (Gitte Assarsson og Elita Tønnesen)
  Karl Gunnar Jørgensen (Hans Lauridsen)
  Let på tråden (Rasmus Bjørgmose)
  Husmændene udi Vistorp (Erik Grove)
  Glamsbjerg Turistforening (John Erik Petersen)
  Ørsted Forsamlingshus (Evald Andersen)
  Ægget (Jens Kamp, 1891)
 • 2008
  Svenskekongen holdt krigsråd i Køng (Erik Grove)
  Blinde Hans i Holte – min bedstefar (Ib Hansen)
  De tomme trækvogne (Rasmus Bjørgmose)
  Hjalmar Hansen (Hans Lauridsen)
  Salttøndens afløser i Ørsted (Evald Andersen)
  Voldtoftelofter – eller lofter i Voldtofte (Ingemann Jensen)
  Storbrand i Flemløse (Elita Tønnesen)
  Lidt om liv og levned i Køng Højrup førhen (Børge Jensen)
  Frisørens historie – i små glimt (Hanne Bavnhøj Jensen)
  Tiden før Brahesholmskolen (Otto Reinholdt, 1981)
  Gamle beretninger fra Køng Sogn (Carl Christian Emilius Jacobsen, 1899)
 • 2007
  Hjulmandens hus i Dærup (Hans Lauridsen)
  Evald Tang Kristensen på Glamsbjerg-egnen (Gitte Assarsson)
  Flemløse Station (Knud Friis Sørensen)
  Biblioteket i Ørsted (Evald Andersen)
  Konsistorialråd Christian Storch (Kirsten Storch Glavind)
  Efterlysning af Voldtoftelofter (Ingemann Jensen)
  Jørgen Jørgensen – min farfar (Anna Jensen )
  Hvad de gamle dog kunne finde på! (Børge Jensen)
 • 2006
  Mine tipoldeforældre Anders Pedersen og Karen Olsdatter, Dærup (Torben Chr. Larsen)
  Landbokvinden før og nu (Margit Simonsen Riis)
  Pedro Delmer. En dansk-argentiner fra Flemløse (Hans Lauridsen)
  Lidt om sted- og marknavne i Holte (Børge Jensen)
  Kappelgården i Voldtofte 1-10. 1944 til 16-3. 1946 (Ingemann Jensen)
  Erindringer fra Ørsted Central 1963-64 (Eva Mortensen)
  Fra mejeri til rådhus (Elita Tønnesen)
  Dejlige feriedage hos min mormor i Ørsted (Helle Vibeke Olesen)
 • 2005
  Kommunesammenlægning 1966 (Henning Holck)
  Ørsted Telefoncentral (Evald Andersen)
  Køng Torn (Margit og Jens Riis)
  Fællesskaberne efter fællesskabets ophævelse i Voldtofte (Ingemann Jensen)
  Kommunaltidende (Elita Tønnesen)
  Frihedskæmperen Knud Milling fra Flemløse (Hans Lauridsen)
  Køng Præstemark – en husmandskoloni under afvikling (Børge Jensen)
  Old Gyde – vejen til overdrevet (Gitte Assarsson)
 • 2004
  “Den røde hane” har ofte galet i Søllested (Otto Reinholdt)
  En lille fortælling fortalt af Johanne Clausen, håndarbejdslærerinde på Dærup Skole fra 1925-1957 (Ved Jette Møller)
  Voldtofte Vandværk (Ingemann Jensen)
  Uglebjerg Saftstation (Evald Andersen)
  Udpluk af 60 års erindringer fra Holte – interview med Kristen Johansen (Børge Jensen)
  Handel på landet i 60-erne (Gitte Assarsson)
  Hagbarth Olsens Sukkervarefabrik (Jørgen Hagbarth Olsen)
  Dengang kommunerne blev til (Ellen Christensen-Dalsgaard)
 • 2003:
  Pudsige steder og stednavne i Glamsbjerg Kommune (Ellen Christensen-Dalsgaard)
  Udskiftningen i Voldtofte 1791-1793 (Ingemann Jensen)
  Glimt fra Køng Sogns kirkebøger 1687-1704 (Margit og Jens Riis)
  Teglværker i Ørsted Sogn (Evald Andersen)
  Engel Marie – et barndomsminde fra Gummerup (Inger Møller)
  Livet i Flemløse Præstegård 1952-1985 (Jette Møller)
  Askholm-Hole, hvornår og hvordan? (3. del) (Børge Jensen)
  Glimt af en vestfynsk musikers liv og arbejde (Else Christensen)
 • 2002:
  Uglebjerg Kro (Evald Andersen)
  En hæderlig Begravelse – efter egnens Skik og Brug (Gitte Assarsson)
  Hittebarnet fra Køng (Carl Lassen)
  Askholm-Hole, hvornår og hvordan? (2. del) (Børge Jensen)
  En ”degnekones” erindringer (Bodil Hansen, Høed Skole)
  Glenshøjparken – Søndermarken – Stensgårdsvej – Langbygårdsvej (Gitte Assarsson)
  Da Ørstedbønderne vandt den store gevinst (Otto Reinholdt)
  Gode Maren (Gitte Assarsson)
 • 2001:
  Byggeskik, egnspræg og arkitektur i Glamsbjerg Kommune 1800-1900 (Ellen Christensen-Dalsgaard)
  Fem vejnavne i Glamsbjerg Kommune (Gitte Assarsson)
  Uddrag af soldaterbreve fra 1864 (fra Henrik Jensen, Sædholm, til hans kone Kirsten Nielsen) (Otto Reinholdt)
  Peder Jensen 1874-1938 (Ingemann Jensen),
  Bidrag til Baag Herreds Historie (ved P. Jensen) (Thomas Bruun),
  Søllested Kirkeklokke (Evald Andersen)
  Askholm-Hole, hvornår og hvordan? (Børge Jensen)
  Hvor lå Herregården Bjørnemose (Ingemann Jensen)
 • 2000:
  Gårdmejerier – de første mejerier (Ellen Christensen-Dalsgaard)
  Flemløse Mejeri (Carla Hansen)
  Post i Ørsted indtil 1971 (Evald Andersen)
  Glamsbjerg byvåben (Inge Thomsen Nielsen)
  Børn og byvåben (Rasmus)
  Afholdssagen i Glamsbjerg (Otto Reinholdt)
  Postkort fra Glamsbjerg (Ellen Jensen)
  Portræt af en flittig historieskriver (om Felix Kruse) (af Børge Jensen)
  Vestfynsk lune og vestfynske pisalliker (Børge Jensen)
 • 1999:
  Arkivets arbejdsområde (Ellen Christensen-Dalsgaard)
  Fars bøgetræ (Ove Bisgaard)
  Gilder i det gamle Ørsted (Evald Andersen)
  Grundlovsegen (Ellen Jensen)
  Fra højskole til remskiver (Børge Jensen)
  Dengang præsten i Ørsted fik naturalieløn (Evald Andersen)