Vejledning til forfattere

Åbningstid: Hver onsdag 14 – 16.30

Ferielukket: 20. juni – 10. august, 15. december – 6. januar, (alle dage inkl.), samt i påskeugen.

Vejledning til forfatterne

Artikler der ønskes optaget i Tilforn bedes indleveret senest 1. maj.

Artiklerne indleveres pr. mail eller CD vedlagt en udskrift. Vi kan indsætte billeder sammen med teksten, hvis de er scannet i stor opløsning (mindst 300 dpi, jpg eller tiff), eller medsendt i original. Illustrationer der sendes digitalt skal være i selvstændige billedfiler.
Billeder og billedtekster skal supplere og uddybe artikelteksten.

Litteraturhenvisninger skal være præcise, så man uden besvær kan finde frem til det benyttede materiale.

Af hensyn til tidsskriftets omfang, tager redaktionen stilling til hvilke artikler, der tages med, ligesom redaktionen forbeholder sig ret til at foretage sproglige ændringer og redigering uden forelæggelse for forfatterne.

Artiklerne bør maksimalt fylde 7 tryksider inkl. illustrationer, (ca. 3 A4-sider i skriftstørrelse 12, skrifttype Times New Roman, bred margen og enkel linjeafstand.) Forfatterne bedes anvende grammatisk komma.

Artikler kan sendes pr. mail til .

Måske skulle vi se at få puttet dette ind igen. Jeg tror det var af pladsmangel den røg ud på et tidspunkt. Ved Pouls er vi nødt til at forelægge det vi kommer frem til.

 

Mvh Gitte